Władze Stowarzyszenia

Dnia 15 maja 2017 odbyło się posiedzenie członków zarządu Stowarzyszenia Czyń Dobro.

Zebranie Zarządu Stowarzyszenia „Czyń Dobro” uchwaliło wybór:

-pani Bożeny Sikora-Hasni na Prezesa Stowarzyszenia „Czyń Dobro”

-pana Grzegorza Gładysia na Wiceprezesa Stowarzyszenia „Czyń Dobro”

-pani Agnieszki Entsua-Mensah na sekretarza Stowarzyszenia „Czyń Dobro”

-pana Wojciecha Wilkowskiego na Skarbnika Stowarzyszenia „Czyń Dobro”

-pana Jacka Kwapisza na członka Stowarzyszenia „Czyń Dobro”


27 kwietnia 2017r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków Stowarzyszenia „Czyń Dobro” na rzecz niepełnosprawnych uczniów i absolwentów szkół i placówek specjalnych w Wodzisławiu Śląskim. W związku z tym, że członkowie dotychczasowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej zakończyli kadencję i nie wyrazili zgody na pełnienie ww. funkcji w stowarzyszeniu w kolejnej kadencji, wybrano nowe władze w składzie:

a) członkowie Zarządu Stowarzyszenia: Bożena Sikora – Hasni, p.Agnieszka Entsua-Mensah, p.Grzegorz Gładyś, p.Jacek Kwapisz, p.Wojciech Wilkowski (prezesa, sekretarza i skarbnika Zarządu wybierają członkowie Zarządu, mogą wybrać także wiceprezesa),

b) członkowie Komisji Rewizyjnej: Anna Komorowska, p.Henryka Mięsok, p.Kornelia Suchanek (przewodniczącego i sekretarza Komisji Rewizyjnej wybierają członkowie Komisji).

Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu za współpracę w latach 2011-2017.

Marlena Salamon-Żymełka

Aleksandra Tatarczyk-Sobek

Aleksandra Gwiszcz

Barbara Dziwisz

Joanna Hlubek


Władzami Stowarzyszenia ,,Czyń Dobro" rzecz niepełnosprawnych uczniów i absolwentów szkół i placówek specjalnych w Wodzisławiu Śląskim są:

1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd Stowarzyszenia,
3) Komisja Rewizyjna.


Do Zarządu Stowarzyszenia należą:

Marlena Salamon-Żymełka - prezes Zarządu,
Aleksandra Tatarczyk - Sobek - sekretarz Zarządu,
Barbara Dziwisz - skarbnik Zarządu,
Aleksandra Gwiszcz - członek Zarządu,
Joanna Hlubek - członek Zarządu.


W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

Ilona Czyż - przewodnicząca Komisji,
Magdalena Werner - sekretarz Komisji,
Alina Sitek - członek Komisji.